De Hoven, wijk met een dorps karakter

De Hoven is een wijk met een dorpskarakter en ligt aan de westzijde van de IJssel. In de Hoven wonen 2.738 inwoners. De ontwikkeling van de Hoven kan niet los worden gezien van de rivier de IJssel. Het knooppunt van de twee belangrijke wegen naar Arnhem en Apeldoorn zorgden samen met de brug over de IJssel voor de eerste nederzettingen aan 'de andere kant' van de IJssel. Deze wijk is 'met een eigen naambord' eigenlijk een dorp op zich met de oudste wijkraad van Nederland, opgericht in 1957. 

De Hoven kent een hechte samenhang en zelfs nog 2 buurtverenigingen en een echt Heufs Volkslied. Jaarlijks is er in mei nog een Heufs Volksfeest waar de (oud) inwoners elkaar treffen tijdens het traditionele vogel-schieten en diverse andere volksspelen. De 'oude kern' is inmiddels uitgebreid met een aantal kleinschalige nieuwsbouwwijken zoals de Kleine Tonge en wijk de Teuge. Momenteel wordt er gewerkt aan de rondweg om de Hoven om het zware verkeer niet meer door de wijk te laten rijden maar via de nieuwe IJsselbrug om te leiden. Eind 2021 zal deze naar verwachting in gebruik genomen gaan worden. 

In de Hoven staat het museum van Boer Kip en er wonen en werken relatief veel kleine zelfstandigen. 

In contact komen met de wijkregisseur of aanspreekpunt? Kijk op de gemeente site voor de juiste contactpersoon. Aanspreekpunten in de wijk de Hoven